Westum är en organisation av lärcentras och vuxenutbildningar i Västsverige som samarbetar kring gemensamma utvecklingsfrågor. Westum leds av en styrelse med representanter från varje delregion i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Du hittar mer information om Nätverket Westum på deras webbplats, www.westum.se.