Westum är en organisation av lärcentras och vuxenutbildningar i Västsverige som samarbetar kring gemensamma utvecklingsfrågor. Westum leds av en styrelse med representanter från varje delregion i Västra Götalandsregionen samt Region Halland.

Läs mer om Nätverk Westum på www.westum.se