Om du väljer att engagera dig i ledningsgruppen för en yrkeshögskoleutbildning kan du forma utbildningen efter dina behov.

För varje utbildning finns en ledningsgrupp. Den består av personer med olika bakgrund, men majoriteten ska vara representanter från det berörda arbetslivet. Det ska också finnas en utbildningsledare och en studeranderepresentant i ledningsgruppen. Beroende på examenstyp kan det även finnas en representant för skolväsendet och en för högskola/universitet.

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter. Bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven. Som arbetslivsrepresentant har du alltså en unik möjlighet att forma innehållet i utbildningen så att den motsvarar de krav du har som arbetsgivare.

Ledningsgruppen ska även anta sökande till utbildningen och utfärda examens- och utbildningsbevis. Man ansvarar också för ett systematiskt kvalitetsarbete och att utbildningen når sina övergripande mål.