Alexandersoninstitutet utgör inte ett traditionellt institut. Istället för att fokusera på spetskompetens och riktad forskning inom en disciplin arbetar vi med att skapa utbud där det finns en efterfrågan samt att underhålla utbudet så länge efterfrågan finns.

Alexandersoninstitutet invigdes i december 2008. Initiativet är resultatet av ett målinriktat arbete för att fullfölja Campus Varbergs tre uppdrag att fungera som mötesplats, mäklare av utbildningar samt som motor i en regional utveckling. Alexandersoninstitutet utformades för att stärka och utveckla det tredje uppdraget.

Där Campus Varberg arbetar utifrån ledorden Efterfrågade utbildningar har Alexandersoninstitutet uppdraget att arbeta med Efterfrågad utveckling.

Syftet med Alexandersoninstitutet är att bedriva efterfrågad utveckling som samordnar och tillvaratar utvecklingsbehov kopplade till näringsliv i regionen genom att:

  • bidra till utveckling i näringslivet genom nätverk och projektsatsningar,
  • bidra till ökad konkurrenskraft för regionen,
  • bidra till ökat fokus på internationalisering,
  • öka kopplingen mellan forskning och utveckling samt utbildning och näringsliv.

Läs mer om Alexandersoninstitutet

Mervärde till studenterna

I ett bonusavsnitt av Campuspodden Varberg pratar studenterna Felicia och Mikaela om skolans mervärden, däribland Alexandersoninstitutets arbete.