Vi säger inte bara vackra saker, utan genomför också det vi säger. Ta till exempel vårt löfte om "efterfrågade utbildningar”. Ja, vad betyder detta egentligen? Och hur kommer du in i bilden?

Vi vill att arbetsmarknaden ska ta emot och helst stå och dra i dig när du är färdig med din examen.

Vårt recept är att först ta reda på vilka framtida kompetensbehov det finns i olika branscher. Sedan försöker vi designa våra utbildningar så att de tillgodoser och gärna överträffar dessa behov. Slutligen genomför vi utbildningarna på ett sätt som ska ge dig verklighetsförankring och självförtroende när du stiger över tröskeln till arbetslivet.

Det där låter naturligtvis vettigt och ganska självklart, men för att lyckas är det oerhört viktigt att vi hela tiden pratar med företag och verksamheter om deras värld, framtid och behov. Och det gör vi på tre sätt.

Ett är att bjuda in branschexpertis till utbildningarnas referens- och ledningsgrupper. Det är vi duktiga på.

Ett annat sätt är vår projektverksamhet. Den är ofta EU-finansierad och involverar företag och verksamheter utanför Campus Varberg. Här är vi också duktiga.

Ett tredje sätt är att i både utbildningar och projekt engagera dig och andra studenter så att du, vi och näringslivet får ut så mycket som möjligt av din tid som student. Det är vi också duktiga på.

Projekt som möjliggörare

Genom vår projektverksamhet har vi haft möjlighet att utveckla plattformar för samverkan inom flera branscher. Tidigare projekt har bland annat fokuserat på de kreativa och kulturella näringarna, IT-branschen och energi och miljö. Just nu pågår utvecklingsprojekt inom handel, kompetensförsörjning och innovationsarbete.

Genom vårt deltagande i EU:s program för utbildning Erasmus+ skapas också möjligheter för ett stort antal av våra studenter att göra praktik inom EU.

Vårt mentorprogram är ytterligare ett sätt att koppla ihop studenter och omvärld med varandra.