Vem vill bli en Mentormaster? – det frågade vi oss när ett spännande eu-projekt öppnade upp möjligheten att skapa ett lärande inom hur man skapar bra struktur och grogrund för mentorskap.

Trots att Campus Varberg erbjudit ett uppskattat mentorprogram i många år insåg projektgruppen att det alltid kan bli bättre, smartare och mer attraktivt för både adepter och mentorer. Campus Varberg har anlitat en expert på mentorprogram, Kirsten Poulsen, som nu utbildar 16 deltagare i hur man designar, implementerar och driver kvalitativa mentorprogram!

Deltagarna i tvåstegs seminarieserien Mentormaster är från varierande verksamheter inom Varbergs Kommun, Region Halland och från konsultbolag och organisationer i både Göteborg, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Jan Hellkvist, Varbergs kommun

Jan Hellkvist, HR-strateg från Varbergs kommun sammanfattar den första omgången av seminarieserien: – det kändes inspirerande och utvecklande att få reflektera kring mentorskap, vad det innebär och hur man kan arbeta med det. Mentorprogram är ett värdefullt verktyg i arbetet med att dela med sig och lära av varandra och därmed utveckla människor och nå de resultat vi vill nå i verksamheten. Ett sätt att ta tillvara och att möta upp.

Nu har Mentormaster steg 1 genomförts: – Vi ville höja kompetensen i vår egen projektorganisation, och genom att vi i samråd med Kirsten Poulsen kunnat ta fram Mentormaster kunde vi fylla ett behov hos oss själva och - visade det sig - även ett behov hos andra aktörer, säger Louise Wallmander, utbildningssamordnare vid Campus Varberg som är nöjd med dagen.

Nästa del av Mentormaster är planerad i april och förhoppningsvis hinner flera deltagare i kursen testa vad de lärt sig tills dess. Louise Wallmander reflekterar över nyttan: – Jag tror att många organisationer, både offentliga och privata skulle ha stor nytt av att arbeta med dessa frågor. Överallt läser man om intellektuellt kapital, kompetensöverföring och utmaningar i att få personal att stanna kvar i sina tjänster. Mentorprogram är en nyckel till att tillfredsställa den yngre generationens utvecklingsbehov.

Campus Varberg arbetar parallellt med sitt eget Mentorprogram2013 där 21 studenter från både yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar fått en egen mentor från arbetslivet. Handplockade utifrån de önskemål och behov varje enskild individ har för att kunna komma vidare med sin personliga utveckling. Läs mer om detta arbete här!