Region Halland har infört skärpta allmänna råd för att bromsa ökningen av covid-19 i länet. Alla som bor och verkar i Halland förväntas följa råden och ta personligt ansvar för att minska smittspridning.

Råden gäller de kommande tre veckorna, fram till och med 24 november, men kan förlängas. Läs mer om Folkhälsomyndighetens beslut om de allmänna råden här. För Campus Varberg gäller från och med onsdag den 4 november distansstudier och att lokalerna stängs som mötesplats. Detta innebär att:

  • Vi ställer om all klassrumsundervisning för yrkeshögskola och högskoleprogram till distans där det är möjligt. Vissa kursmoment och redan inplanerade tentamenstillfällen kommer dock att genomföras på plats i våra lokaler.
  • Inplanerade fysiska möten ska ställas om till digitala möten eller flyttas fram. Detta gäller även grupparbeten och att plugga tillsammans i våra lokaler.
  • Campus Varberg och biblioteket kommer fortsatt att vara öppet som resurs för våra studenter så att de har möjlighet att genomföra sina studier.
  • Ytterligare information om att hålla avstånd kommer sättas upp i lokalerna under veckan.