I veckan hölls årets stipendieutdelning på Campus Varberg. Varje år delar Sparbanksstiftelsen Varberg ut stipendier till studenter som på ett eller flera sätt gjort sig förtjänta ett stipendium. I år delades det ut totalt 14 stipendier.

Nedanstående projekttitlar har beviljats stipendium:

Dennis Arufors
för utlandspraktik i Tyskland

Agnes Roos
för utlandspraktik i Brooklyn, USA

Linn Björkman
för fältstudier i Tyskland

Ylvali Löthwall
för utlandspraktik i Sydkorea

Felicia Lundgren och Stina Fällström
för utlandsstudier i Dublin

Lovisa Björkman
för utlandspraktik i Valencia, Spanien

Ella Lanefelt och Annika von Imhoff
för fältstudier i Tanzania

Campus & Company
en professionell plattform som förenar studenter med Varbergs näringsliv

Studentföreningen WEST
för aktiviteter som gynnar sammanhållning och gör gott för samtliga studenter på Campus Varberg

Martin Araya
för medel att köpa in praktisk laborationsutrustning till utbildningen Energitekniker med specialisering vindkraft

Ludwig Borén och Henrik Thorsson (nominerade)
har under sin utbildningstid varit goda klassrepresentanter, bra förebilder och har även varit ansiktet utåt vid flera av Campus Varbergs tillställningar

 

Campus Varberg och Sparbanksstiftelsen Varberg gratulerar alla stipendiater och tackar för väl genomarbetade stipendieansökningar!

 

spsvbg stod 2x