Med start imorgon, den 2 februari, kommer Region Halland att, genom Neptunuskliniken, nyttja E-husets bottenplan på Campus Varberg för vaccinering.

Den tillgänglighetsanpassade entrén vid Otto Torells gata 18E, Campusbiblioteket, kommer att leda in till de fyra vaccinationsstationerna. Utgång sker sedan i bottenplans västra ände, ut mot hamnplan. 

Ytan kommer att skiljas av och studenter samt personal som behöver vara på plats i Campus Varberg lokaler hänvisas i första hand till entréer och lokaler i A-, B-, och C-huset. Ingång till E-huset sker under perioden via baksidans entréer vid Flexibla arean och trapphuset vid West-kontoret. Entré till biblioteket sker fortsatt via E-huset vanliga, tillgänglighetsanpassade entré.

Om studenter har behiv av att värma mat finns pentrys i A-, B-, och C-husen- Studentköket i E-huset kommer vara tillgängligt men förtäring sker i Flexibla arean på C-husets bottenplan.

Vaccineringen beräknas pågå hela vårterminen. Planera eventuella studier och moment på plats utanför detta. Träffas gärna men gör det digitalt.