I samband med dagens ledningsgruppsmöte för yrkeshögskoleutbildningen Järnvägsprojektör vid Campus Varberg avtackades Lars Berggrund som sedan utbildningens start 2010 varit lärare och ledamot i ledningsgruppen för utbildningen.

Carina Danielsson, rektor vid yrkeshögskolan på Campus Varberg medverkade vid avtackningen och ledningsgruppsmötet.