Introduktion_2011Under måndagen och tisdagen välkomnades 300 nya högskolestudenter till Campus Varberg. Ulric Björck, chef på Campus Varberg, inledde introduktionen och hälsade de nya studenterna välkomna. Därefter följde praktisk information om att studera på Campus Varberg, studenthälsa och om att studera med funktionshinder.

De nya studenterna fick också en inblick i hur studentlivet i Varberg ser ut då utbildningssamordnaren Martin Andersson intervjuade studenter från årskurs 2 om hur det är att vara student på Campus Varberg. Studentföreningen WEST presenterade också sin verksamhet och gav exempel på aktiviteter de anordnar.

Sist men inte minst kom representanter från Nollningsgrupen för att göra reklam för nollningen som äger rum i nästa vecka den 6-9 september. Inga hemligheter avslöjades, men de poängterade att det handlade om roliga "lära känna-aktiviter" och inte förnedring.

På plats fanns naturligtvis också utbildningssamordnarna som välkomnade sina klasser och tog dem med på rundvanding i Campus lokaler.