Årets ”Internationella dag” bjöd på spännande berättelser från hela världen. Tidigare studenter och sistaårsstudenter tog åhörarna till bland annat Kina, Sydkorea, Tanzania, Norge, Mexiko, USA och Australien genom berättelser, bilder och filmklipp.

Talarna gav olika perspektiv på hur en utlandsvistelse kan se ut. Johan Tann, tidigare student på yrkeshögskoleutbildningen ”Järnvägsprojektör” berättade om ett studiebesök i Kina som han gjorde tillsammans med sin kurskamrat och Sveriges järnvägsexpertis med syfte att studera höghastighetsjärnväg. Besöket varade i strax över en vecka men var mycket lärorikt och resulterade även i ett jobb för Johan.

Sjuksköterskestudenterna Lisa Claesson och Linda Berntsson (på bild) gjorde sin praktik på sjukhuset ”Ilembula Lutheran Hospital” i Tanzania. De beskrev sin tid på sjukhuset där sjukdomar som HIV, Tuberkulos och Malaria dominerade, där det var brist på medicin och hjälpmedel men där ändå allt fungerade väldigt väl.

– De diskuterade olika möjligheter för behandlingar, tänkte och övervägde precis som vi gör här i Sverige. Och de är väldigt duktiga på husmorsknep och att använda de resurser de har på ett bra sätt.

Vistelsen gav Lisa och Linda perspektiv på livet här hemma och det som gav mest intryck var den oerhörda värme och givmildhet som genomsyrade hela befolkningen.

Jenny Eriksson går sista året på ”Energiekonomprogrammet”. I programmet ingår ingen utbytestermin men Jenny hittade ett sätt att klämma in ett halvårs studier i Seoul i Sydkorea utan att behöva göra studieuppehåll och tar snart examen med sin vanliga klass många erfarenheter rikare.

På plats under dagen fanns även Christer Torstensson och Malin Gemzell från Globala skolan/Universitets- och högskolerådet som berättade om sin verksamhet och möjlighet att söka stipendier men delade också med sig av sina erfarenheter av arbete och studiebesök i andra länder och tog speciellt upp kulturmöten.

Ulrika Simonsson från skoföretaget Scorett berättade om hur de arbetar med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility). Bland annat undersöker de att underleverantörer har justa arbetsvillkor för de anställda, de är noggranna med vilka kemikalier de använder i produktionen och de arbetar för en hållbar miljö. Är du nyfiken på att göra praktik eller studera utomlands? Gör som de studenter som har berättat om sina upplevelser av studier, praktik och studiebesök sök stipendium från Sparbanksstiftelsen Varberg via Campus Varberg. Ansökan görs före 1 april varje år.

Internationella dagen på Campus Varberg möjliggörs genom medel från Tillväxtverket inom projektet Embryo på Alexandersoninstitutet.