Igår träffades över 200 representanter för högskola och yrkeshögskola på Norra Latin i Stockholm för att diskutera utbildningsformerna samt hur högskola och yrkeshögskola kan utveckla ett samarbete. 

Deltagare under konferensen var bland andra Björn Brorström, rektor från Högskolan i Borås och Mats Jägstam, vikarierande rektor vid Jönköping University. Representanter för Campus Varberg var Emma Tisell och Carina Danielsson, båda rektorer för yrkeshögskolan samt Martina Bengtsson, utbildningssamordnare.

– Detta är en första konderens med de två utbildningsformerna gemensamt. Tanken är, enligt Myndigheten för yrkeshögskolan, att konferenserna ska återkomma kontinuerligt i olika former. Syftet är att skapa kunskaper och ökad förståelse om varandras utbildningsformer och förtydliga skillnader samt hitta vad vi kan samarbete kring, säger rektor Carina Danielsson. 

Statssekreterare Karin Röding presenterade högskolans utveckling sedan 1977 och konferensen avslutades med en paneldebatt mellan bland andra Svenskt näringliv, Myndigheten för yrkeshögskolan, SUHF, Yrkeshögskoleförbundet, TCO och Sveriges förenade studentkårer. I paneldebatten diskuterades frågan om en utökning av platserna inom utbildningsformerna. 

– Fram till 2022 ska yrkeshögskolan ha 45 procent utökning i jämförelse med nu. Det är en utmaning eftersom det redan nu är svårt att fylla alla utbildningsplatser, vilket många högskoleutbildningar har samma problem med, säger rektor Carina Danielsson. 

Trots detta är samarbetsfrågan mellan högskola och yrkeshögskola viktig.

– Samarbetet mellan högskola och yrkeshögskola är främmande för många anordnade och institutioner. CLL (Centrum för linslångt lärande) ligger i framkant, vi har redan en stark anknytning i nåda utbildningsformerna, enligt oss. Detta skulle naturligtvis kunna utvecklas och bli starkare och tydligare, säger rektor Emma Tisell och utbildningssamordnare Martina Bengtsson.