Nu är det snart dags att skriva terminens första tentor och glöm då inte att anmäla dig till dina tentor i tid. Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs under Student >> Tentamen. Här ser du även vilka regler som gäller för tentamen på Campus Varberg och de undantag som finns för vissa utbildningar gällande anmälan via Campus Varbergs system för tentamensadministration.