Idag är det den nya kullen elkonstruktörers tur att ta del av en givande temadag, där flera företagsrepresentanter bidrar till innehållet.

Flera företag deltog under temadagen för de blivande elkonstruktörerna.Flera företag deltog under temadagen för de blivande elkonstruktörerna.

Idag befinner sig många personer från företag med koppling till elbranschen på Campus Varberg: Effekt i Varberg, Systeminstallation, Ramböll Sverige, SWECO, ÅF och Rejlers ingenjörer. På förmiddagen deltog flera av dem i ett ledningsgruppsmöte för utbildningen till elkonstruktör, för att efter lunch delta under temadagen för den nya kullen på utbildningen, som precis har dragit igång.

Utbildningen till elkonstruktör är en av de yrkeshögskoleutbildningar som ges på Campus Varberg. Det är en tvåårig utbildning med mycket goda chanser till jobb efter examen.

Alla yrkeshögskoleutbildningar har en så kallad ledningsgrupp där bland annat representanter från arbetslivet sitter med, liksom studeranderepresentanter. Gruppen har ett antal möten varje år och i detta forum kan frågor om utbildningen tas upp. Vid behov görs justeringar under utbildningens gång – detta för att säkerställa att de studerandes kompetens vid tidpunkten för examen verkligen motsvarar den efterfrågan som finns i arbetslivet.

Läs mer om utbildningen Elkonstruktör här.