En roman som ska ge studenter kunskap om hur det är att vara företagare och entreprenör – det har Arne Söderbom vid Högskolan i Halmstad, som är programansvarig för Energiekonomprogrammet på Campus Varberg, skrivit.

I boken Företagaren: sanningens minuter… får läsaren inblick i hur det kan vara att driva företag genom att följa huvudpersonen och entreprenören Esbjörn Järfeldt. Såväl kända som mindre kända entreprenörer har utgjort inspiration till historien. Efter varje kapitel följer teoretiska reflektioner som bidrar till förståelse ur ett företagsekonomiskt perspektiv för det som romanfiguren upplever.

En av författarna till boken är Arne Söderbom, själv företagare sedan många år, därtill docent i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad och programansvarig för Energiekonomprogrammet, en utbildning som ges av Högskolan i Halmstad men som är förlagd till Campus Varberg.

Den nya boken kommer att användas på utbildningar i företagsekonomi, bland annat på Campus Varberg. Det är ihop med Svante Leijon, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som Arne Söderbom har skrivit boken, vilken ges ut av SNS Förlag.