Bike & Business är en innovationsfest på cykel med avslutande After Work för företag arrangerat av studenter vid Campus Varberg tillsammans med Marknad Varberg och Företagarna Varberg. Idag går cykelfesten av stapeln och 10 företag besöker varandra på cykel för att låta sig inspireras av hur andra arbetar med innovationer och utvecklingsarbete. Vi ställde fem snabba frågor till eventstudenterna som arrangerar Bike & Business.

Namn:Timmie Hansson, Caroline Eriksson, Emilia Markert, Alice Hanson. 

Utbildning: Event Management -15

1) Hur kommer det sig att ni valde att studera Event Management?

Timmie: Som 14-åring engagerade jag mig i den lokala teaterföreningen, i föreningen fick jag under 6 år testa på allt från skådespeleri till styrelsearbete, från att sköta tekniken till att planera framtida produktioner. Efter endast ett års studieuppehåll sökte jag en utbildning som gav mig ett nytt perspektiv på det praktiska när det gällde projekt och projektledning samt som gav mig en teoretisk grund att stå på. När jag fann utbildningen kände jag direkt att det var en fullträff.

Emilia: Jag är uppvuxen i en familj som jobbar med dans och musikal, men för min del var det roligaste med en produktion eller event allt planerande. Därför ville jag lära mig mer om eventarbete och ledarskap för att kunna jobba med det jag verkligen vill.

Caroline: Jag har sedan en tid arbetat i eventbranschen men känner att jag vill bredda mina kompetenser, då fann jag Event management som ett bra komplement.

2) Vad är "Bike & Business"? 

Bike & Business är en cykelfest av företagare, för företagare, anordnad av studenter.  Man kommer att cykla genom Varberg och dess näringsliv och uppleva en stad full av innovationer och kreativa möten. Lyssna på hur företag i både tjänste- och produktsektorn arbetar innovativt och utvecklar sina organisationer.

3) Vad har er roll varit i "Bike & Business”?

Vår roll i Bike & Business har varit att leda projektet och utveckla idén som från början väldigt vagt rubricerades som “innovationseventet”. Ett evenemang som från början var enbart inriktad på innovationsarbete utvecklades snabbt till att omfatta så mycket mer. Tack vare att vi cyklar fram genom Varberg ger vi möjlighet till fler möten och upphov till nya tankar.

4) Vad hoppas ni att "Bike & Business" ska ge företagen som medverkar? 

Idag gäller det att entreprenörer, företagare och näringslivsidkare arbetar proaktivt och upprätthåller ett öppet sinne. Genom evenemanget belyser vi arbetssätten och strukturerna att arbeta med innovationer på de medverkande företagen. Vi lyfter fram det till deltagarna och skapar nya tankebanor hos dem. Vi vill att företag och deltagare ska gå ifrån evenemanget med ett fortsatt öppet sinne, vidgade vyer och nya tankar på samarbeten, strukturer och innovationer.

5) Vad har ni lärt er av att arbeta praktiskt med detta event? 

Största lärdomen vi har skaffat oss är att samtidigt som vi håller i trådarna hos starka intressenter med stort inflytande i projektet utveckla en enkel idé till ett verkligt och fysiskt evenemang. Vi har även lärt oss att kompromissa bort idéer som låg oss varmt om hjärtat men även att stå fast vid vissa. Främst har vi utvecklats i våra roller och stärkt vårt eget sammarbete inom gruppen.