Antagningsbesked till dig som sökt en yrkeshögskoleutbildning kommuniceras den 30 juni via yh-antagning.se. Där behöver du logga in till din ansökan.

Antagningsbesked till dig som sökt en högskoleutbildning kommuniceras den 12 juli via antagning.se. Det är viktigt att du svarar genom att tacka ja eller nej till den utbildning eller reservplats du blivit antagen till.