Passerbrickor får du från din utbildningssamordnare/utbildningsledare. Du kan också få hjälp i receptionen. 

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler samt som legitimation vid utskrift och kopiering. Larmtillkoppling sker automatiskt på kvällen klockan 24.00. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare.