Passerbrickor får du från din utbildningssamordnare/utbildningsledare. Du kan också få hjälp i receptionen. 

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler, samt som legitimation vid utskift och kopiering. Campus är tillgängligt för dig som student mellan klockan 07.00–22.00. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare/utbildningsledare.