Passerbrickor finns att hämta hos studentföreningen WEST, deras kontor ligger på nedersta plan i E-huset vid Studentarean.

Brickorna fungerar som nyckel vid passage i Campus Varbergs lokaler samt som legitimation vid utskrift och kopiering. Larmtillkoppling sker automatiskt på kvällen klockan 24.00. Om du förlorar din bricka anmäler du omedelbart detta till WEST eller receptionen där du också beställer en ny som kostar 70 kronor. Efter avslutade studier lämnas passerbrickan tillbaka till WEST, till receptionen eller till din utbildningssamordnare.