Elisabet Stener-Victorin, "Hormoner och graviditet – hur påverkar det mamman och barnet?"

Elisabet Stener-Victorin, "Hormoner och graviditet – hur påverkar det mamman och barnet?"

 

Betydelsen av miljön under fosterlivet för utveckling av polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), en vanlig hormonell och metabol störning som drabbar ~15% av alla kvinnor, har uppmärksammats allt mer. Elisabet Stener-Victorin är forskare på Karolinska Institutet sedan 1.5 år och berättar om den senaste forskningen kring utveckling och behandling av PCOS. Elisabet, som är uppvuxen och bosatt i Varberg, disputerade i gynekologi vid Göteborgs universitet 2000 och har sedan dess forskat inom området. En del av forskningen handlar om och hur akupunktur kan lindra symptom vid PCOS något som uppmärksammats mycket runt om i världen.