Helen Lagergren och Caren Sjöström, "Emotionell intelligens"

Helen Lagergren och Caren Sjöström, "Emotionell intelligens"

Biljetterna släpps 17 november 18.00.

Helen Lagergren är VD och Caren Sjöström är leg psykolog på konsultföretaget Kandidata som arbetar med emotionell intelligens. Begreppet emotionell intelligens får allt större uppmärksamhet världen över, framförallt i stora organisationer som insett att de anställda är deras absolut viktigaste och mest värdefulla tillgång. Emotionellt intelligenta personer kommunicerar effektivt, bygger starka relationer och är förändringsbenägna. Alla dessa förmågor bidrar till ett positivt ledarskap och därmed också till attraktiva arbetsplatser där anställda trivs och utvecklas. Emotionellt intelligenta ledare har därmed en stor betydelse för företag som vill skapa hållbar framgång i en värld där jakten på de lämpligaste talangerna blir allt tuffare.