Utdelning av forskarstipendier 2023

Utdelning av forskarstipendier 2023

Välkommen till Campus Varberg och forskarlunch!

Under lunchen presenteras vilka som tilldelas 2023 års forskarstipendier inom satsningen Efterfrågad forskning på Campus Varberg.

En av förra årets stipendiater, Maria Miskaya, presenterar även resultatet från sitt projekt Bäcken­botten­komplikationer efter vaginal förlossning: kvinnors, partners och vård­givares perspektiv. Maria är doktorand inom hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad. 

Satsningen Efterfrågad forskning verkar för att öka forskningens närvaro i de utbildningar och projekt som erbjuds och bedrivs vid Campus Varberg. Tack vare finansiering från Sparbanksstiftelsen i Varberg har Campus Varberg möjlighet att utlysa 4–6 stipendier årligen för genomförande av Efterfrågad forskning.

Med stöd från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen Varberg.