Introduktionskurs i Excel

Introduktionskurs i Excel

Välkommen på en introduktionskurs i Excel! Kursen är uppdelad i tre föreläsningar som ges via Zoom. Beroende på dina förkunskaper, kan du välja mellan att delta på alla eller bara något av föreläsnings­tillfällena.

Den här introduktionskursen riktar sig till dig som studerar vid yrkeshögskolan på Campus Varberg. Under tre onsdagskvällar får du möjlighet att lära dig grunderna i Excel. Det är en fördel (men inget måste) att ha tillgång till två skärmar under föreläsningstillfällena.

Tillfälle 1: 27/9 kl. 18.00–20.00

Vid det här föreläsningstillfället kommer vi gå igenom:

 • Hur fungerar celler
 • Hur fungerar blad
 • Summa
 • Kolumnbredd och radhöjd
 • Kopiera, klippa ut, flytta och klistra in
 • Infoga celler, rader och kolumner
 • Serier och autofyll
 • Relativa och absoluta referenser
 • Formler och enkla funktioner

Tillfälle 2: 4/10 kl. 18.00–20.00

Vid det här föreläsningstillfället kommer vi gå igenom:

 • Tabeller
 • Diagram
 • Format
 • Utskrift
 • Dataverifiering
 • Summa.om
 • Antal.om

Tillfälle 3: 11/10 kl. 18.00–20.00

Vid det här föreläsningstillfället kommer vi gå igenom:

 • Gruppredigering
 • Bladsummering
 • Fler funktioner, lite mer avancerat