Röda Korset besöker Campus Varberg

Röda Korset besöker Campus Varberg

Röda Korset besöker Campus Varberg och informerar om sina verksamheter med fokus på hur second hand bidrar till hållbarhet i samhället


Denna aktivitet är en av evenemangen som sker under hållbarhetsveckan Green Week Varberg.

a87c8061b938bb85 org  greenweek varberg cityscape green