Hållbart hela vägen – från ritning till sista slitning

Hållbart hela vägen – från ritning till sista slitning

Vi bygger bättre, hållbarare och för framtiden men arbetet slutar inte efter att bygganden är klar - då ska den förvaltas och användas på rätt sätt. Hur ser vi till att fler brukar byggnader på ett ”rätt” och hållbart sätt? Campus Varberg bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar problematiken men där vi också ger konkreta tips och förslag på hur vi kan bygga och bruka hållbarare. Välkomna!


Anders Carlsson – Hoppet om framtiden 

Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome, har en gedigen erfarenhet av byggsektorn och har arbetat drygt 20 år med teknik-och FoU-frågor för Derome. Derome arbetar med att vara en ledande aktör i klimatneutralt byggande och har arbetat med utvecklingsprojekt inom bostäder och byggnader där förskolan Hoppet är ett av dessa som sticker ut. Förutom att berätta om arbetet med Hoppet kommer Anders berätta om den Svenska välskötta skogen och det goda att bygga i trä på industriellt vis.

Ingrid Svetoft – En hållbar överlämning 

Ingrid Svetoft från Malmö universitet presenterar problematiken kopplat till en hållbar överlämning och ger praktiskt tips på hur denna kan förbättras genom hennes pedagogiska överlämningsmodell. Modellen riktar sig till personal inom förvaltning och förskola med syfte att inspirera pedagoger att utveckla lärande om hållbarhet i den fysiska miljön. 

Eventet riktar sig till dig som beslutsfattare, projektledare, service och förvaltning, brukar offentliga byggnader, arbetar på förskola/skola eller bara har ett intresse för framtidens byggande och brukande av byggnader.

Mer information kommer inom kort!

 

S2C logotyp.Interreg ÖKS logotyp.

Alexandersoninstitutet är en del av Campus Varberg och deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring hållbart byggande.