Att lämna över hållbara byggnationer

Att lämna över hållbara byggnationer

Hur skapar vi förståelse för användandet av nya byggnationer? Inom projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C) har en ny pedagogisk modell tagits fram.

Välkommen till en presentation av modellen och workshop kring hur du kan använda den i ditt dagliga arbete!

Den pedagogiska modellen är tänkt att stötta kommuner och regioner när nya förskolor och skolor ska planeras, byggas och överlämnas. Fokus ligger på optimal överlämning till pedagogerna, där modellen ger exempel på såväl dokumentation som kunskapsinhämtning. Modellen består även av pedagogiska åtgärder och beskriver hur användandet av hållbara byggnader kan ske och utvecklas. Med hjälp av en tydlig process vid överlämningen kan kunskap hos brukaren öka.

 

S2C logotyp.Interreg ÖKS logotyp.

Alexandersoninstitutet är en del av Campus Varberg och deltar i det EU-finansierade projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring hållbart byggande.