Simon Kyaga, "Kreativt geni eller galen?"

Simon Kyaga, "Kreativt geni eller galen?"

Simon Kyaga är överläkare i psykiatri på Lidingö Affektiva Mottagning och forskare på Karolinska Institutet. Efter att ha mött flera patienter med exceptionell kreativ begåvning blev han allt mer intresserad av den gamla myten om en nära relation mellan genialitet och galenskap. Tillsammans med kolleger har han publicerat den hittills största studien på området. Den ger stöd för en ökad förekomst av psykos bland kreativa individer och deras släktingar. Simon Kyaga belyser i sin föreläsning sambandet mellan kreativitet och psykisk sjukdom i ett psykologiskt och evolutionärt sammanhang för att visa att kulturen är en central del av människans ursprung.