Björn Lindeblad, "Natthiko – den som växer i visdom"

Björn Lindeblad, "Natthiko – den som växer i visdom"

Björn Lindeblad utbildade sig till civilekonom och blev snabbt framgångsrik, men valde att helt sadla om och istället bli buddhistisk skogsmunk i Thailand. Senare har han även varit munk i både England och Schweiz. Björn Lindeblad har en unik förmåga att uttrycka sig och berätta om existentiella frågor, utan att för den skull komma med färdiga svar och lösningar på vad som är livets mening och hur livet bör levas. Utifrån djup personlig erfarenhet berättar Björn Lindeblad för oss om konsten att leva i nuet, och han är inte rädd för att bjuda på sig själv och sina erfarenheter.