Uppstarter YH och Förskollärare

Uppstarter YH och Förskollärare

08.45-09.00 – Inskrivning utanför Stora hörsalen (C303) för följande yrkeshögskoleutbildningar:
Drifttekniker - Biogas och vattenrening, Logistiker, Solenergiprojektör, Energitekniker med specialisering vindkraft och Järnvägsprojektör.

09.00-09.45 – Uppstart för ovanstående yrkeshögskoleutbildningar i Stora hörsalen (C303)

09.15-10.15 – Uppstart för Förskollärare i sal E218.

12.45-13.00 – Inskrivning utanför Stora hörsalen (C303) för följande yrkeshögskoleutbildningal:
Systemutvecklare .NET, Mjukvaruutvecklare, VVS-ingenjör, Elkonstruktör och Komposittekniker.

13.00-13.45 – Uppstart för ovanstående yrkeshögskoleutbildningar i Stora hörsalen (C303)