Examenshögtid för Energitekniker – vindkraft

Examenshögtid för Energitekniker – vindkraft