Carl-Axel Hageskog, ”Idrottens ledarskap”

Carl-Axel Hageskog, ”Idrottens ledarskap”

Carl-Axel Hageskog är professor i idrottens ledarskap på Linnéuniversitetet i Växjö och har skrivit böcker i ämnet. Under flera år arbetade han som Davis Cup kapten och han har även varit personlig tränare till några av våra riktigt stora tennisspelare. Carl-Axel är en mycket uppskattad ledare och har fått många utmärkelser för detta. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter av coachning och ledarskap och hur man kan ta med sig idrottens ledarskap in i företagen. Han kommer vidare att resonera kring reflektionens betydelse för utveckling och om samarbete, nytänkande och långsiktighet som viktiga delar för att utveckla verksamheter.