Frida Stranne

Frida Stranne

»Halvtid och med en nyvald kongress – hur ser läget ut för Trump fram till nästa val?«

Frida Stranne är forskare vid Högskolan i Halmstad och Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Frida har varit gästforskare och var bosatt i Washington DC åren 2013-2014 men vistas regelbundet i USA. Hon driver även bloggen amerikaanalys.se och är en flitigt anlitad expert i media där hon kommenterat amerikansk politik i flertalet svenska dagstidningar samt medverkat i bland Agenda, Morgonsoffan i SVT och P1-morgon. Vid sin föreläsning kommer hon att prata om samhällsutvecklingen i USA generellt och med Trump som president. Hon kommer även att prata om vad mellanårsvalet har skapat för förutsättningar för Trumps kommande två år i Vita huset och vilka konsekvenser hans politiska linje kan få för omvärlden.