Cay Bond

Cay Bond

»It's all about art & (artists)«

Cay Bond är en av Sveriges mest framstående modejournalister och trendanalytiker med över 50 års erfarenhet  av  trendanalys. Cay ledde ett av Sveriges första modeprogram ”Modemaffian” på TV4 och hon har även rapporterat från världens catwalks samt spridit sin internationella modekunskap vidare. Kvalitet har genomgående varit vägledande för Cay och hon är samtidigt kritisk till dagens masskonsumtion av lågkvalitativa varor som tillverkas i låglöneländer i stället för att satsningar görs på svensk produktion. Under alla år har Cay Bond sett modet komma och gå, för att sedan återupptas av nya generationer. Detta och mycket mer problematiserar och analyserar Cay i denna föreläsning.