Catrin Johansson

Catrin Johansson

»Våra olikheter och styrkan med dem«

Biljetterna till föreläsningen släpps 28 september klockan 18.00.

Föreläsningen med DISC som grund ger en tydlig igenkänning och insikt, som ökar kunskapen och förståelsen om hur olika vi beter oss och kommunicerar. Som följd minskar onödiga kon-  ikter, och gör också att vi hanterar stress bättre. DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors olikheter har betydelse, till exempel vid grupputveckling, ledarutveckling, rekrytering, säljutveckling, personlig utveckling och kommunikation. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, det vill säga biolo- giskt effektiva känslor, som främjar organismens överlevnad. Catrin Johansson är utbildad till Rehabiliteringssamordnare och Prof. ICF Coach med kognitiv inriktning.

&nbspi