Lottie Knutson, "Nödrop: När krisen kommer"

Lottie Knutson, "Nödrop: När krisen kommer"

För tio år sedan gick Lottie Knutson rakt genom TV-rutorna i samband med flodkatastrofen i Sydostasien där hon visade på mod, handlingskraft och stort känslomässigt engagemang. Nästan hela Sveriges befolkning berördes känslomässigt. Men redan före tsunamin hade Lottie stor yrkesmässig erfarenhet av kriser och katastrofer av olika slag. Nu är hon aktuell med boken Nödrop där hon ger sin högst personliga bild av vad som hände bakom kulisserna, främst under tsunamin men också vid andra kriser. Hon möter människor, drar lärdomar och ger verktyg inför den dag läsaren hamnar i en kritisk situation. För de flesta är sannolikheten för ytterligare en flodvåg minimal. Kriser, däremot, drabbar alla. Det är bara en fråga om när - och om hur väl förberedd man är när det händer.