Foto: Natalie Greppi

Öppna kurser

Tillsammans med våra samverkans­parter och inom ramen för vår projekt­verksamhet på Alexanderson­institutet så tar vi fram kunskaps­orienterat innehåll vi gärna sprider vidare. Vi har valt att kalla det Öppna kurser, även om det inte alltid följer ett traditionellt kurs­upplägg. Du är varmt välkommen att fritt ta del av innehållet.

Person som håller i en smartphone.

Marknads­kommunikation och varu­märken i ett digitalt medie­landskap

Här finns samlat material om reklam, marknads­­kommunikation och varumärken i relation till samhällets och mediernas digitalisering. Innehållet i denna kurs ger en fördjupad förståelse för reklam och varu­märken i det samtida medie­­landskapet.