Turism- och destinationsutvecklare
Turism- och destinationsutvecklare

Destinationer som exempelvis en stad, en skidort eller ett mindre samhälle behöver idag tänka ur ett helhetsperspektiv för att attrahera turister och nya företag – men även för att invånarna ska vilja stanna kvar. Det räcker inte med enskilda, framgångsrika företag eller besöksmål. Därför finns ett behov av personer med ny kompetens inom destinationsutveckling, vilket denna unika utbildning ger.

 Ingen utbildningsstart 2017

Beskrivning

Som destinationsutvecklare har du kunskaper och färdigheter på flera olika områden. Samtidigt behöver du ha förmågan att se samband mellan olika faktorer när det gäller en destinations utveckling, och det både som hemort för invånarna och som potentiell etableringsort för företag samt som besöksmål. Turismen är en av Sveriges mest växande basnäringar och branschen har satt höga mål för de kommande åren, samtidigt som regeringen satsar på utveckling av hållbara turistmål.

Branschen anser att yrkeshögskolan är rätt forum för att intresserade personer ska kunna skaffa sig just de teoretiska kunskaper och den praktiska kompetens som efterfrågas på områdena turism- och destinationsutveckling. Och denna efterfrågan finns inom såväl offentlig verksamhet, exempelvis av kommuner, som bland privata aktörer.

Utbildningens mål

Efter examen är du redo att med en gång börja arbeta som destinationsutvecklare. Du vet hur man mejslar fram och betonar en destinations identitet, liksom hur tjänster och upplevelser kan paketeras så att denna identitet stärks. Du har kunskap om hur man bygger ett varumärke och är medveten om hållbarhetsperspektivet. Att planera och genomföra arrangemang samt arbeta med försäljning och värdskap är ytterligare kompetenser som utbildningen ger. Du har också kännedom om den offentliga sektorn och förståelse för hur politiken påverkar en destinations utveckling.

Fakta

Antal YH-poäng: 350.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Ingen start 2016.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet eller gymnasieexamen samt lägst betyget G eller E i Ma A och Sv A alternativt Ma 1a/1b/1c och Sv1 eller motsvarande. Minst 2 års arbetslivserfarenhet från valfri bransch, varav minst 1 års sammanhängande erfarenhet.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Turism och destinationsutvecklare.

Ansökan: Ingen antagning 2017.

 

Utbildningen ges i samverkan med Folkuniversitetet

fou Turism- och destinationsutvecklare | Yrkeshögskoleutbildning | Studera