Specialistundersköterska – Akutsjukvård
Specialistundersköterska – Akutsjukvård

Idag råder stor brist på vidareutbildade undersköterskor inom vården och akutsjukvården har svårt att hitta undersköterskor med rätt profil. Denna utbildning ger dig de specialistkunskaper som krävs för att arbeta inom akutsjukvården och gör dig efterfrågad inom ett mycket viktigt yrkesområde.

 Ingen utbildningsstart 2017

Beskrivning

Rekryteringsbehovet för undersköterskor kommer att öka kraftigt de kommande tio åren till följd av stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning. Landstingen räknar med att behöva anställa upp till 64 000 undersköterskor fram till 2019. I dagsläget finns gott om så kallade allmänundersköterskor, däremot är behovet av specialistundersköterskor stort och dessutom växande.

Arbetet på en akutmottagning är relativt avancerat, tempot är högt och i många moment handlar det om liv och död. För att kunna säkra en hög kvalitet krävs därför fördjupade kunskaper i akutsjukvård.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kan du göra relevanta prioriteringar och bedömningar i akuta situationer vid vård av personer i olika sjukdomstillstånd. Du kan identifiera och tolka varningssignaler utifrån gällande föreskrifter och säkerhetsrutiner.

Du har kunskaper om vårdpsykologi, etik och bemötande samt trauma- och stresshantering. Du har även kunskap om livets olika skeden och hur det påverkar människans beteende och hälsa.

Utbildningens innehåll i korthet

  • Fördjupad kunskap i akutsjukvård.
  • Fördjupad omvårdnad och omsorg.
  • Människan i ett livsperspektiv.
  • Proaktivt arbetssätt.
  • Vårdpsykologi, etik och bemötande.
  • LIA – lärande i arbete.
  • Pedagogik, kommunikation och dokumentation inom akutsjukvård.

Fakta

Antal YH-poäng: 200.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Ingen start 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet eller gymnasieexamen samt lägst betyget G eller E  i Sv A alternativt Sv 1. Godkänd examen från vård- och omsorgsprogrammet samt godkända betyg i karaktärsämnena eller motsvarande samt 2 års arbetslivserfarenhet som undersköterska, med minst 50% tjänstgöring.

Examen: Yrkeshögskoleexamen – Specialistundersköterska akutsjukvård.

Ansökan: Ingen antagning 2017.

Kontakt


Caroline Ahl
0700-01 97 71
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Utbildninges ges i samverkan med Medlearn 

medlearn_logo Specialistundersköterska - Akutsjukvård | Yrkeshögskoleutbildning | Studera