Inköp och supply management
Inköp och supply management

Inköpsfunktionens betydelse för företagens lönsamhet och utveckling är stor och kommer att öka. Det ställer höga krav på god tillgång till strategisk inköparkompetens. Men idag råder brist på välutbildade inköpare. Denna utbildning gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden.

 Ingen utbildningsstart 2017

Beskrivning

Inköpsfunktionen får successivt vidgade arbetsuppgifter och befogenheter. Från att tidigare ha varit en i huvudsak administrativ enhet har inköpsavdelningen fått en allt mer strategisk roll. Samtidigt är allt fler funktioner i företagen involverade i inköpsfrågor. Detta har medfört att kraven på kompetens hos de personer som arbetar med inköp eller har inköpsrelaterade uppgifter, har blivit allt högre.

I utbildningens namn ingår även begreppet ”Supply Management” som syftar till ledning av försörjningsfunktionen i företag och organisationer. Begreppet kan även användas i betydelsen ledning av inköp, det vill säga strategiska inköpsfrågor.

Utbildningens mål

Målet är att du efter avslutad utbildning ska behärska samtliga steg i inköpsprocessen och ska kunna arbeta med operativa och taktiska inköpsfrågor som leverantörsbedömningar, materialavrop och upprättande av inköpskalkyler. Du ska även aktivt kunna bistå olika ledande befattningshavare i industriföretag, tjänsteproducerande företag och offentlig förvaltning inom leverantörsutveckling, inköpsplanering och utveckling, strategiskt inköpsarbete och affärsförhandlingar. Genom LIA-perioderna, alltså de delar av utbildningen som sker på en arbetsplats, omsätter du dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. Kort sagt – du blir väl förberedd för yrkesrollen som inköpare.

Fakta

Antal YH-poäng: 425.

Studietakt: Heltid.

Utbildningsstart: Ingen start 2017.

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet eller gymnasieexamen samt Sv A, Ma B, En B och Datorkunskap alternativt Sv 1, Ma 2a/2b/2c , En 6 och Information och kommunikation eller motsvarande.

Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – Inköp och supply management.

Ansökan: Ingen antagning 2017.

Film

Utbildningen ges i samverkan med NBI – Nordic Business Institute

NBI white