kobra_620x320 Kobra | Utvecklingsprojekt | Samarbeta

KOBRA står för KompetensBaserad Regional Analys och syftet med projektet är att skapa en gemensam struktur för hur man bemöter och interagerar med företag kring deras kompetensbehov.

Projektet tittar även på hur man omvärldsbevakar och analyserar den statistik och de prognoser som finns gällande arbetsmarknaden, samt hur detta sedan effektivt kan omsättas till efterfrågestyrd utbildning.

Syftet är även att skapa hållbara samarbetsstrukturer som i framtiden kan bidra till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan av kompetens.

Läs mer om KOBRA på alexandersoninstitutet.se