innomatch_620x320 Innomatch | Utvecklingsprojekt | Samarbeta

Många nya och små företag behöver kunskap och en högre innovationsnivå för att klara konkurrensen i framtiden. Dessa företag kännetecknas dock ofta av att de har begränsade resurser både vad gäller kapital och kunskap, det saknas också en tradition av att samarbeta med akademin och med större företag.

Tanken med projektet Innomatch är att kompetenta studenter med olika bakgrund, intressen och erfarenheter kan hjälpa till och överbrygga detta glapp. Studenterna kommer att vara med och bidra med nya kunskaper och idéer samt testa nya teknologier. Samtidigt får de själva arbetslivserfarenhet och möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs mer om Innomatch på www.alexandersoninstitutet.se