Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Krav på särskilda förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkända betyg i En B, Ma A, Sv A/Sv B alternativt En 6, Ma 1a/1b/1c, Sv 1 /Sv 2.

Samt datorkunskap alternativt Information och kommunikation eller motsvarande. Detta bedöms via ett självskattningsformulär.

Minst ett års arbetslivserfarenhet inom media, kommunikation och marknadsföring om minst halvtid.​

Urvalsgrunder

Särskilt prov

Totalt kan det särskilda provet ge max 25 poäng.

Provet består av uppgifter, där den sökande testas i problemlösningsförmåga, kommunikation, ansvar, initiativförmåga och samarbete. Syftet med provet är att bedöma hur väl den sökande kommer att ha förmåga att tillgodogöra sig kurserna som ställer höga krav på dessa förmågor. Två testledare poängsätter gemensamt förmågorna, med 1-5 poäng utifrån givna kriterier.

Yrkeserfarenhet

Totalt kan yrkeserfarenhet ge max 30 poäng.

Yrkeserfarenhet som kommunikatör/informatör eller liknande

25 månader eller mer på heltid = 30 poäng.

13–24 månader på heltid = 25 poäng.

6–12 månader på heltid = 20 poäng.

Genomförande och dokumentation av urvalsprocessen

Om antal behöriga sökande till utbildningen, som uppfyller behörigheten enligt förordningen 2009:130 om yrkeshögskolan 3 kap §§ 1-3 och de särskilda förkunskaper som angivits för att vara behörig till utbildningen, överstiger antal platser sker ett urval. Urvalet genomförs enligt ovanstående urvalsgrunder.

Ansökningarna rangordnas efter summan av poängen och förslag till antagning av de 25 sökande med flest poäng och en lista på reserver presenteras för ledningsgruppen, tillsammans med de underlag som legat till grund för bedömningarna. I de fall där sökande har lika poäng, värderas poängen för yrkeserfarenhet högst. Utländska betyg och intyg ska vara översatta för att tillgodoräknas. De personer som är i utbildning det datum som ansökningstiden går ut, har möjlighet att komplettera sin ansökan fram till ett bestämt datum som anges i informationen om ansökan till utbildningen.

Ledningsgruppen fattar beslut om antagning av studerande. Sökande informeras om ledningsgruppens beslut och uppmanas att bekräfta sin plats innan ett visst datum. Även de som inte blivit antagna informeras. Om någon tackar nej till sin plats, alternativt inte bekräftar platsen innan det datum som angivits, föreslås ledningsgruppen anta nästa sökande enligt rangordningslistan. Max 20 % av de antagna kan komma från gruppen som behörighetsförklarats enligt 2009:130 3 kap, §4 om tillträde tillutbildningen.

Ledningsgruppens beslut protokollförs och hela urvals- och antagningsprocessen dokumenteras och arkiveras enligt gällande lagar och kommunens arkiveringspolicy, tillsammans med de uppgifter som inkommit från de sökande som finns samlade i det IT-baserade ansökningsverktyget.