Campus Varberg är en mäklare av kunskap. Det är vår grundidé. Vi har inga egna anställda lärare, utan engagerar istället de bästa lärarna från högskolor och universitet till våra efterfrågade utbildningar.

Nyckeln till denna skattkista av kunskap och kompetens är våra mycket engagerade och kreativa utbildningssamordnare. De är som spindlar i näten och ser till att allt vi lovat dig som student också blir verklighet. De samverkar intensivt med alla lärare som kommer hit och undervisar. Och involverar andra duktiga samordnare där det behövs. De ser till att hålla bra kontakt med ”sina” studenter på de olika utbildningarna.

Varje utbildning influeras och samverkar också med ett aktivt näringsliv och samhälle. Duktiga människor utanför Campus Varberg är med och ställer krav på utbildningens innehåll, aktualitet och kvalitet, och talar om vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. De är också en viktig kontaktyta för våra studenter när det gäller praktik, internationellt utbyte och naturligtvis anställningar.

På Campus Varberg möts företagare, lärare, studenter, allmänhet, politiker, näringsliv, gästföreläsare och många, många fler. Här korsbefruktas kunskap, idéer och tankar med varandra.

Den globala arenan och omvärldsbevakning är en central del av Campus Varbergs vardag och framtid. Vi har genom ett målmedvetet arbete kunnat etablera oss som en uppskattad partner och deltagare i många EU-projket. Detta har vitaliserat hela vår verksamhet och då inte minst när det gäller våra studenters möjligheter till att skaffa nya erfarenheter och perspektiv.

Campus Varberg har också en grundidé om att vara motor för efterfrågad utveckling och tillväxt i regionen. Ett resultat av denna ambition är Alexandersoninstitutet. Efter åtta års verksamhet och utvecklingsarbete är Alexandersoninstitutet idag en etablerad aktör för kunskapsutbyte, utvecklingsprojekt, idéer, mötesplatser och andra initiativ i regionen, Sverige och Europa.