Du anmäler dig till vår bostadskö genom nedanstående formulär. Bostadskön gäller Östergården (Längan) samt Varbergs Stenfastigheters studentbostäder. Observera att bostadskön endast är för dig som har sökt eller är antagen till utbildning på Campus Varberg.

Intresseanmälan

När du väl är anmäld i kön är det upp till dig själv att bevaka lediga lägenheter på Campus Varbergs hemsida. Lediga lägenheter anslås under en anmälningsperiod (normalt sett 14 dagar). Under denna tid är intresseanmälan öppen och sker genom anmälan på webben. Observera att intresseanmälan är bindande. Tackar man nej till en lägenhet som man anmält intresse för stryks man ur bostadskön.

Vad händer efter intresseanmälan

Den person som har stått längst tid i bostadskö tilldelas lägenhet först och så vidare. Kontrakt skickas ut för påskrift. Sökanden stryks därefter ur kön. De som anmält intresse men inte fått någon lägenhet informeras ej separat. Tänk på att du måste vara inskriven på en utbildning vid Campus Varberg för att kunna få en lägenhet.

Anmälan till bostadskö

Du måste uppge ditt personnummer

Du måste uppge ditt förnamn.

Du måste uppge ditt efternamn.

Du måste uppge din gatuadress.

Du måste uppge ditt postnummer.

Du måste uppge din postort.

Du måste uppge telefon.

Du måste uppge en e-postadress.

Du måste uppge vilken utbildning du läser, exempelvis EVI15

Välj vilket boende du är intresserad av i listan nedan. Du måste välja minst ett alternativ men det går bra att ställa sig i kö till båda alternativen.

Du måste välja minst ett boende i listan.