Workshop för handledare och lärare

Från Tisdag 09 Maj 2017 13.00 till Tisdag 09 Maj 2017 16.00

på Campus Varberg, C303 (Stora hörsalen)

Postad av Tomas Rasmussen

Kategorier: Endast inbjudna

Träffar: 398


En svår fråga som ständigt berör oss är bedömning och betygsättning av de studerande. Vi vill bjuda in dig som är lärare och/eller handledare till oss på Campus Varberg för att tillsammans belysa nedanstående frågor.

  • Hur ger jag de studerande förutsättningar för att nå målen i kursplanen?
  • Hur tolkas betygskriterier korrekt?
  • Hur bedöms prestationer/kunskaper utifrån betygskriterierna?
  • Hur utformas en bra tentamen?
  • Vad är ett bra upplägg för undervisning?
  • Hur gör andra lärare, hur gör jag?
  • Vilka riktlinjer ger Myndigheten för yrkeshögskolan?

Sista dag för anmälan är den 5 maj!