emc_620x320 EMC – Energi- och MiljöCentrum | Samarbetsparter | Samarbeta

Energi- och MiljöCentrum är ett unikt näringslivsinitiativ där ett antal företag har gått ihop för att lyfta fram klimatfrågorna på agendan inom näringslivet. Det är en icke-offentligt knuten, ideell förening som är politiskt obunden.

Medlemskap är öppet för alla företag som har ett behov av inspiration och hjälp med energi- och miljöfrågor eller som har något att bidra med till andra företag. Totalt har EMC sex stiftare och över 130 medlemmar som alla har insett vikten av att samarbeta för att utvecklas.

Variation av ämne och mötesform är stor men gemensamt för alla är tydligt fokus på deltagardialog. EMC:s aktiviteter är spridda geografiskt i hela Halland och genomför även studiebesök utanför länets gränser. 

Läs mer om EMC – Energi- och MiljöCentrum på www.emcsverige.se