Flera av våra yrkesutbildningar är öppna för sen ansökan. Med sen ansökan menas att behöriga antas löpande i mån av plats.

Följande utbildningar är öppna för sen ansökan:

DRIFFTEKNIKER – BIOGAS OCH VATTENRENING
400 yh-poäng, 2 år

ELKONSTRUKTÖR
400 yh-poäng, 2 år

ENERGITEKNIKER MED SPECIALISERING VINDKRAFT
400 yh-poäng, 2 år

JÄRNVÄGSPROJEKTÖR
400 yh-poäng, 2 år

PROCESSTEKNIKER – HÅLLBAR PRODUKTION
400 yh-poäng, 2 år

SOLENERGIPROJEKTÖR MED SPECIALISERING SOLCELLER
400 yh-poäng, 2 år 

VVS-INGENJÖR
400 yh-poäng, 2 år