190425_sen-anmalan_620x320 Utbildningar öppna för sen anmälan | Nyheter

Måndag den 15 april var sista dag för anmälan till högskole- och yrkeshösgkoleutbildningar på Campus Varberg men det finns fortfarande möjlighet att söka till flera av våra utbildningar genom sen anmälan.

Följande utbildningar är öppna för sen anmälan. Med sen anmälan menas att behöriga sökande antas i mån av plats.

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM

MJUKVARUUTVECKLARE
400 yrkeshögskolepoäng

SYSTEMUTVECKLARE
400 yrkeshögskolepoäng

KOMPOSITTEKNIKER
400 yrkeshögskolepoäng

ELKONSTRUKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng

SOLENERGIPROJEKTÖR MED SPECIALISERING SOLCELLER
400 yrkeshögskolepoäng

LOGISTIKER
400 yrkeshögskolepoäng

DRIFTTEKNIKER – BIOGAS OCH VATTENRENING
400 yrkeshögskolepoäng

 

HÖGSKOLEPROGRAM

HANDELSEKONOMIPROGRAMMET
180 högskolepoäng

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING
210 högskolepoäng


ANSÖKAN

Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar gör du genom ett webbaserat ansökningsverktyg där du legitimerar dig med Mobilt Bank ID. Under fliken "Fakta" på respektive utbildning hittar du information om behörighetsregler och antagningskrav samt länk till anmälan. 

Ansökan till högskoleutbildningar gör du via antagning.se.