Sista dag för anmälan till högskole- och yrkeshösgkoleutbildningar på Campus Varberg har passerat men det finns fortfarande möjlighet att söka till flera av våra utbildningar genom sen anmälan.

Följande utbildningar är öppna för sen anmälan. Med sen anmälan menas att behöriga sökande antas i mån av plats.

YRKESHÖGSKOLEPROGRAM

DRIFFTEKNIKER – BIOGAS OCH VATTENRENING
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

ELKONSTRUKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

ENERGITEKNIKER MED SPECIALICERING VINDKRAFT 
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

IT-PROJEKTLEDARE
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år 

JÄRNVÄGSPROJEKTÖR
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

PROCESSTEKNIKER – HÅLLBAR PRODUKTION
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år 

SOLENERGIPROJEKTÖR MED SPECIALISERING SOLCELLER
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

VVS-INGENJÖR
400 yrkeshögskolepoäng, 2 år

HÖGSKOLEPROGRAM

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNING
210 högskolepoäng

ANSÖKAN

Ansökan till yrkeshögskoleutbildningar gör du genom ett webbaserat ansökningsverktyg där du legitimerar dig med Mobilt Bank ID. Under fliken "Fakta" på respektive utbildning hittar du information om behörighetsregler och antagningskrav samt länk till anmälan. 

Ansökan till högskoleutbildningar gör du via antagning.se.