stipendier_2019_620x320 Sök stipendier på Campus Varberg | Nyheter

Varje år får Campus Varberg möjlighet att dela ut stipendier tack vare Sparbanksstiftelsen. 

Nu är det dags att söka stipendier! Alla som är inskrivna på ett program på Campus Varberg kan söka stipendier, antingen ett högskoleprogram eller ett yrkeshögskoleprogram.

Detta kan premieras:

  • Uppsats- eller projektarbete med ett innovativt innehåll, välskrivet, väl utfört till nytta för Campus Varberg, Varbergs kommun, näringslivet, samhället i stort.
  • Studiebesök inom landet som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.
  • Kunskapsutveckling, idéer som tillför impulser som förbättrar utbildningen i kursen eller utbildningsprogrammet.
  • Framåtanda, initiativrikedom och kreativitet som kommer andra studenter på Campus Varberg till del på ett socialt, kulturellt eller hälsomässigt plan.
  • Utlandsstudier/utlandspraktik/studieresa,* som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.

Läs mer om stipendier och ansökan. På ansökningsblanketten kan du läsa mer om kriterierna.


Ladda ner ansökan och fyll i blanketten. Sista dag för ansökan är 20 april.