Stipendieutdelning_620x320 Sök stipendier på Campus Varberg | Nyheter

Varje år får Campus Varberg möjlighet att dela ut stipendier tack vare Sparbanksstiftelsen. 

Nu är det dags att söka stipendier! Alla som är inskrivna på ett högskoleprogram eller en yrkeshögskoleutbildning på Campus Varberg kan söka stipendier. 

Detta kan premieras:

  • Uppsats- eller projektarbete med ett innovativt innehåll, välskrivet, väl utfört till nytta för Campus Varberg, Varbergs kommun, näringslivet, samhället i stor
  • Studiebesök inom landet, möten eller gästföreläsningar som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.
  • Projekt under studietiden som tillför utbildningen en vidare dimension som ger den studerande/de studerande möjlighet att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.
  • Kunskapsutveckling, idéer och projekt som tillför impulser som förbättrar en kurs eller programmet.
  • Framåtanda, initiativrikedom och kreativitet som kommer andra studenter på Campus Varberg till del på ett socialt, kulturellt eller hälsomässigt plan. Projekt och aktiviteter som kommer många studenter till gagn är meriterande.
  • Utlandsstudier/utlandspraktik/studieresa,* som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet för den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde. (Rådande pandemi påverkar möjligheterna till utlandsvistelser i samband med studierna, läs mer om detta på ansökningsblanketten.)

Läs mer om stipendier och ansökan, På ansökningsblanketten kan du läsa mer om kriterierna.


Ladda ner ansökan och fyll i blanketten. Sista dag för ansökan är 14 maj. 

spsvbg stod