Varje år får Campus Varberg möjlighet att dela ut stipendier till våra studerande tack vare Sparbanksstiftelsen Varberg. I år kommer vi att dela ut totalt 250 000 kronor. Alla som är inskrivna på ett program på Campus Varberg kan söka stipendier, antingen ett högskoleprogram eller ett yrkeshögskoleprogram.

Detta kan premieras

  • Uppsats- eller projektarbete med ett innovativt innehåll, välskrivet, väl utfört till nytta för Campus Varberg, Varbergs kommun, näringslivet, samhället i stort.
  • Studiebesök inom landet som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.
  • Kunskapsutveckling, idéer som tillför impulser som förbättrar utbildningen i kursen eller utbildningsprogrammet.
  • Framåtanda, initiativrikedom och kreativitet som kommer andra studenter på Campus Varberg till del på ett socialt, kulturellt eller hälsomässigt plan.
  • Utlandsstudier/utlandspraktik/studieresa som syftar till att tillföra utbildningen en vidare dimension och som ger möjlighet till den studerande att ytterligare utveckla sig inom sitt utbildningsområde.

Mer information och ansökningsblankett. På ansökningsblanketten kan du läsa mer om de olika kriterierna.